uprightpinterestpictomarkermarker-largelogo-mobileleftinstagramimg-xandresstudioimg-xandresgoldimg-xandresbelgium3img-xandresbelgiumimg-hamptonbaysic-whatsappic-washic-twitteric-tumbledryic-shoppingbagic-pinterestic-phoneic-messengeric-mailic-locationic-instagramic-favic-facebookic-chatic-calendargluefooter-pinterestfooter-instafooter-fbfacebookdowncrossclosecheckmarkcheckmark-largearrow-rightarrow-left

hier komen promoties & acties

Privacybeleid

BELEID INZAKE PERSOONSGEGEVENS (KLANTEN EN PROSPECTEN)De website www.xandres.com wordt beheerd door LABELS by ANDRES (hierna 'XANDRES' genoemd), een vennootschap die de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel draagt. Als verwerkingsverantwoordelijke stelt zij dan ook alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de gerelateerde wetgeving en meer bepaald de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

De verwerkingsverantwoordelijke is LABELS by ANDRES (een bedrijf van de DAMARTEX-groep), met maatschappelijke zetel te Nijverheidsstraat 20 – 9070 Destelbergen (België), ingeschreven in het handelsregister van Gent onder het nummer BE 0639 856 936.

U kunt voor alle vragen in verband met persoonsgegevens contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) die is aangesteld voor de DAMARTEX-groep (http://damartex.com/uk/our-bra...). U kunt de DPO schriftelijk bereiken via DAMARTEX (t.a.v. DPO), 160 boulevard de Fourmies – 591000 Roubaix (Frankrijk), of per e-mail via dpo-xandres@damartex.com.

WIE GEBRUIKT UW GEGEVENS?

Uw gegevens worden intern gebruikt door XANDRES om de kwaliteit en nauwkeurigheid van onze klantenbestanden te verbeteren.

Met het oog op een optimale gegevensverwerking kunnen wij uw gegevens ook uitwisselen met onze onderaannemers:

 • leveranciers (directe productlevering door de leverancier, klantenservice)
 • logistieke dienstverleners, transport- en koerierbedrijven
 • marketingbureaus
 • mailingbedrijven, dienstverleners gespecialiseerd in e-mail en sms-diensten, drukkers
 • informaticabedrijven  bank- en kredietinstellingen
 • controle- en auditorganisaties
 • overheidsinstanties

Uw gegevens worden via onze onderaannemers verwerkt binnen de Europese Unie, in overeenstemming met de gerelateerde wetgeving en meer bepaald Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

MET WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

XANDRES verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden met verschillende mogelijke rechtsgronden:

De uitvoering van een overeenkomst

- Beheer van uw account en bestellingen (leveringen, retours, omruilingen, reserveringen in de winkel of online, afhaling, facturering en boekhoudkundige follow-up)

- Beheer van uw klantenkaart en getrouwheidsprogramma in de winkel en online

- Follow-up van onze klantenrelaties (behandeling van klachten en geschillen, klantenservice)

Rechtmatige belangen van onze onderneming:

- Commerciële prospectie (waaronder selectie, normalisering en ontdubbeling) om aangepaste aanbiedingen te versturen

- Realisatie en analyse van commerciële statistieken, enquêtes rond klanttevredenheid en naambekendheid, producttests en promoacties om uw klantervaring te verbeteren en onze producten en diensten af te stemmen op uw behoeften

- Videobewaking in onze faciliteiten voor de bescherming van personen en goederen

Toestemming:

- Verzending van aanbiedingen via e-mail en sms

- Plaatsing van cookies en volgbestanden op uw apparaat om producten en diensten voor te stellen die aansluiten op uw behoeften en om uw webbezoek statistisch te analyseren

- Online chatdiensten

- Persoonlijk kledingadvies in de winkel of online

- Geolocatie om een leveringspunt te kiezen

Wettelijke verplichtingen:

- Beheer van aanvragen met betrekking tot persoonsrechten

- Fraudebestrijding

- Wettelijk archiefbeheer

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van:

 • 5 jaar na de laatste bestelling voor klanten;
 • 3 jaar na het laatste contact (de laatste klikreactie via een promomailing) voor prospecten.

Cookies blijven maximaal 13 maanden na de plaatsing ervan bewaard.

HOE ZIT HET MET DE VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS?

Wij nemen organisatorische, technische, logistieke en fysieke maatregelen op het gebied van informaticabeveiliging om uw persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

WELKE GEGEVENSRECHTEN HEBT U?

Conform Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 en de toepasselijke nationale wetgeving hebt u het recht om:

 • de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien;
 • de persoonsgegevens die wij over u bewaren te laten vernietigen, tenzij wettelijk anders bepaald;
 • de persoonsgegevens die wij over u bewaren te laten corrigeren of aanvullen als ze onjuist of onvolledig zijn;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • de persoonsgegevens die u ons hebt bezorgd te laten bewaren op een standaard informatiedrager die toegankelijk is voor u of een door u aangeduide derde partij.

Tot slot hebt u ook het recht om u wegens gegronde redenen te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze gebeurt in het kader van de rechtmatige belangen van XANDRES, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, van de Europese Verordening. U hebt eveneens het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons op basis van uw toestemming hebt meegedeeld, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, van de Europese Verordening. U kunt dit verzet op om het even welk moment uiten, zonder de reeds gebeurde verwerking opnieuw ter discussie te stellen.

U kunt uw rechten uitoefenen via een schriftelijk bericht aan Klantenservice XANDRES, Nijverheidsstraat 20 – 9070 Destelbergen (België), of via een e-mail naar webshopsupport@andres.be, in beide gevallen met een kopie van uw identiteitskaart. XANDRES belooft om binnen 30 dagen na ontvangst van uw verzoek te reageren.

Als u niet telefonisch wilt worden gecontacteerd door bedrijven waarbij u geen klant bent, dan kunt u zich inschrijven op www.DNCM.be.

Bij eventuele navigatieproblemen op onze website kunt u op om het even welk moment een beroep doen op onze online chatdienst.

XANDRES en het voltallige XANDRES-team hechten elke dag opnieuw belang aan het respect van uw privéleven en de bescherming van uw persoonsgegevens. Hebt u opmerkingen of zijn we er helaas niet in geslaagd om te voldoen aan uw verwachtingen? Dan nodigen we u uit om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming die u schriftelijk kunt bereiken via 160 boulevard de Fourmies – 59100 Roubaix (Frankrijk), of per e-mail via dpo-xandres@damartex.com.

U kunt tot slot ook een klacht indienen bij de Privacycommissie op volgend adres: Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel (België).