Algemene voorwaarden van Xandres.be - versie 31/03/2023

1. Algemeen

Welkom op de website https://www.xandres.com/ van Xandres NV met kantoren in de Nijverheidsstraat 20, 9070 Gent, België, RPR Gent, BE 0639856 936 (hierna Xandres genoemd). Om met Xandres in contact te komen, gelieve hier te klikken om het relevante onderwerp te kiezen. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle gebruik van xandres.be en voor verkopen via deze website aan consumenten. Indien u een bestelling plaatst via deze website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, die u kunt afdrukken en bewaren. Deze voorwaarden zijn, behoudens schriftelijk akkoord van Xandres, toepasselijk met absolute uitsluiting van eventuele andere voorwaarden en/of afspraken.

2. Productinformatie en prijs

Xandres heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat kleuren en omschrijvingen van haar producten zo nauwkeurig mogelijk zijn. U zal er evenwel rekening willen mee houden dat het beeld en de kleurkwaliteit kan variëren afhankelijk van het scherm van de klant. Xandres kan niet garanderen dat uw scherm alle kenmerken van het werkelijke product juist weergeeft. U vindt een productomschrijving (kleur, maat, soort product, etc.) en digitale foto's bij elk product. Alle prijzen zijn inclusief BTW voor Europese landen, maar exclusief verzendkosten. Prijzen vermeld op Xandres.be kunnen wijzigen tijdens bijv. de solden of naar aanleiding van promotionele acties of prijsaanpassingen ten gevolge van bijv. stijging van de grondstof- of productieprijs. Controleer de aangegeven prijs op het moment dat u een bestelling plaatst.

3. Bestellingen

Xandres verkoopt via de webshop xandres.be enkel aan particulieren. Dit betekent dat als u van plan bent producten te kopen die niet voor eigen gebruik bedoeld zijn maar voor wederverkoop, of als u een bedrijf bent, dat u geen order kan plaatsen en Xandres u geen producten kan verkopen. Een bindende koop tussen u als consument en Xandres als verkoper onder deze voorwaarden wordt aangegaan wanneer u een bestelling plaatst op deze website. Uw bestelling wordt als geplaatst beschouwd als u de laatste stap van het bestelproces heeft afgerond. Door een bestelling te plaatsen, gaat u uitdrukkelijk akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden, inclusief alle verklaringen en onderdelen zoals de privacyverklaring en het retourbeleid.

Xandres verbindt er zich toe uw bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden en/of haar gebeurlijke speciale aanbiedingen geformuleerde beperkingen. In het onverhoopte geval dat een product dat u besteld heeft niet op voorraad is, zal de customer service van Xandres dit direct mededelen en u een alternatieve oplossing bieden (bijv. verzending op later tijdstip, een vervangend product of terugbetaling), uiteraard kosteloos. Xandres behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel. 

Xandres behoudt zich het recht voor om een bestelling te wijzigen of te annuleren in geval prijzen of kortingen niet correct weergegeven zouden zijn op de website ten gevolge van een computerfout of een materiële vergissing, in geval van abnormale prijzen of abnormale kortingen en/of indien deze prijzen of kortingen overduidelijk verkeerd opgenomen werden in de website of de afrekening.  

4. Betalingen

Nadat u uw bestelling geplaatst heeft, wordt u verwezen naar een betaalpagina op de website van Xandres met het verzoek uw bestelling te betalen. Xandres accepteert PayPal, Visa, MasterCard, Maestro debet- en kredietkaarten, iDeal, Bancontact, KBC/CBC Online en Belfius Netbanking. Met de betaling van uw bestelling geeft u Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland met KvK nummer 30204462 de toelating om uw financiële gegevens veilig te bewaren, zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren voor toekomstige bestellingen bij Xandres op xandres.be. In geval van terugbetaling wordt de voor betaling door u gebruikte kaart of bankrekening gecrediteerd. Xandres is niet verantwoordelijk voor koersschommelingen tussen de valuta gebruikt voor de eerste betaling en de valuta van uw creditcard of bankrekening wanneer het bedrag wordt terugbetaald.

U ontvangt een orderbevestiging op uw scherm en per e-mail zodra uw betaling gedaan is.

5. Verzending en levering

U kunt op de site Xandres.be kiezen voor levering in België, Frankrijk, GH Luxemburg, Ierland en Spanje. Indien u een bestelling in een ander land wil laten bezorgen, dient u de site die overeenkomt met dit land, te gebruiken. 

U kan kiezen uit volgende verzendopties:

 • Levering bij u thuis of op het door u aangegeven adres

Xandres streeft ernaar uw order binnen 1 werkdag na ontvangst van uw betaling te verzenden. Het duurt gemiddeld 1-2 werkdagen voor Xandres uw bestelling op het door u opgegeven adres bezorgen (weekends en feestdagen in België en land van bestemming niet meegerekend). Opgelet: zaterdag, zondag en officiële feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd.

Een bestelling, geplaatst op vrijdagnamiddag of tijdens het weekend, wordt op maandag verwerkt.

Tijdens drukke periodes zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de eindejaarsperiode of de solden, of nog in uitzonderlijke omstandigheden zoal bijvoorbeeld Covid19, is het mogelijk dat de levertermijnen iets langer zijn.

 

We voorzien leveringen binnen de volgende EU landen:

 

Verzendingskosten

Verwachte levertijd

België

4.99 EUR

1-2 werkdagen

Frankrijk

8.50 EUR

2-4 werkdagen

Groothertogdom Luxemburg

8.50 EUR

1-2 werkdagen

Ierland

15.50 EUR

3-4 werkdagen

Spanje

15.50 EUR

3-5 werkdagen

 

In geval dat de door Xandres gecontacteerde koerierdienst uw pakket zou verliezen, biedt Xandres u een tegoedbon aan ten bedrage van uw aankoopsom, tenzij u Xandres via mail binnen de 3 kalenderdagen na ontvangst van de melding van verlies van het pakket, op het adres customercare@xandres.com bericht dat u wenst dat de aankoopsom u wordt terugbetaald.

 

Bestellingen vanaf €150 incl. BTW worden gratis geleverd.

 

 • Gratis levering in de winkel (in België en Nederland)

In België en Nederland is het mogelijk om uw bestelling gratis in een Xandres of Xandres Gold winkel naar keuze te laten leveren. U kan uw voorkeur selecteren bij de checkout. Wanneer uw bestelling klaar is om opgehaald te worden, zal u op de hoogte gebracht worden via e-mail. De door u geselecteerde Xandres of Xandres Gold winkel zal uw pakket maximaal gedurende 10 dagen stockeren. Indien het pakket binnen deze termijn niet wordt opgehaald, zal het terugkeren naar het magazijn van Xandres. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt u te identificeren bij het ophalen van uw bestelling.

Xandres kan geenszins op welke wijze ook aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige levering in gevallen van overmacht, waaronder maar geenszins beperkt tot oorlogen en gelijkaardige toestanden, epidemieën en pandemieën, beslissingen of handelingen van de openbare overheid (zoals bijvoorbeeld n.a.v. de lockdown maatregelen ten gevolge van Covid-19), weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot aanhoudende vorst), stakingen, overstromingen en brand, lock-out, transportmoeilijkheden, laattijdige of foutieve levering van de stock van stoffen, producten, halfafgewerkte producten etc. door de leveranciers ondanks correcte bestelling door Xandres, nieuwe wetgeving of reglementering.

6. Eigendomsvoorbehoud, risico en beschadiging

De geleverde producten blijven de exclusieve eigendom van Xandres tot op het moment van gehele betaling. Het risico op beschadiging of verlies van de goederen gaat over op u  vanaf de levering aan u, hetgeen gebeurt op het ogenblik dat u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt.

U dient elke zichtbare beschadiging aan de producten die u bij ontvangst van het product/de producten  opmerkt onverwijld te melden aan Xandres via customercare@xandres.com.

7. Aansprakelijkheid

Gebruik van de Webshop

Xandres is slechts gehouden tot een middelenverbintenis met betrekking tot de werking en continuïteit van de dienstverlening op internet. Xandres is niet verantwoordelijk voor een onderbroken of beperkte beschikbaarheid van of toegang tot de webshop Xandres.be, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken of schade in de meest ruime zin van het woord die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de webshop.

Onze website kan u hyperlinks naar andere sites aanbieden. Wij zijn niet gebonden aan enige verbintenis met betrekking tot enige andere site waartoe u toegang hebt en kunnen daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, werking en toegang tot deze sites.

Als u persoonlijk een website publiceert en een hyperlink op uw site wilt plaatsen die rechtstreeks naar de startpagina van onze website leidt, moet u vooraf toestemming vragen aan Xandres.

In alle gevallen moet elke hyperlink op eenvoudig verzoek van Xandres worden verwijderd, die zich daarom de mogelijkheid voorbehoudt, in het geval van een geautoriseerde eenvoudige hyperlink, om de verleende machtiging te heroverwegen.

Wettelijke garantie

U kan zich beroepen op de wettelijke garantie indien het/de geleverde product(en) niet conform is/zijn aan het/deaangekochte product(en) en indien de niet-conformiteit wordt vastgesteld binnen de twee jaar vanaf de levering. U dient Xandres van deze niet-conformiteit op de hoogte te brengen binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop U het gebrek heeft vastgesteld. Indien het/de product(en) gebreken en/of schade verto(o)n(t)(en) binnen de eerste twee jaar na levering, wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. Xandres zal het tegendeel dienen te bewijzen indien zij hier niet mee akkoord gaat.  U kan de wettelijke garantie niet inroepen voor wijzigingen van leveringstermijnen of voor gebreken waarvan u kennis had op het ogenblik van de bestelling.

U kan bij klachten omtrent de niet-conformiteit van het/de product(en) contact opnemen met Xandres via het e-mailadres customercare@xandres.com.

Uitsluitingen

De wettelijke garantie vervalt wanneer het gebrek ontstaan is naar aanleiding van verergering van de toestand door nalatigheid, ongevallen, rampen, valpartijen, of nog, het niet naleven van de gebruiks- onderhoudsinstructies, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel, ongepast of incorrect gebruik. De garantie vervalt sowieso wanneer een derde het/de product(en) heeft gewijzigd, behandeld en/of bewerkt.

Gebruik van de producten

Xandres kan niet verantwoordelijk zijn voor diefstal van het/de product(en) (tenzij tijdens het transport voor de levering door Xandres georganiseerd), verlies of materiële of andere schade, van welke aard ook, die u of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

8. Herroepingsrecht en retourprocedure

U heeft als consument het recht om van uw aankoop af te zien, zonder betaling van een boete of verplicht te zijn de redenen op te geven voor herroeping, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag  waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt of, indien u in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt. Vervolgens heeft u 14 kalenderdagen de tijd om de goederen terug te sturen. Herroeping na die periode is niet mogelijk. Bij herroeping dient verder onderstaande retourprocedure te worden gevolgd.

Als consument heeft u het recht om de producten die u hebt aangekocht, volgens onderstaande bepalingen en dit binnen 14 kalenderdagen nadat u Xandres op de hoogte hebt gebracht van uw beslissing om van de aankoop af te zien, terug te sturen. Retours na deze periode worden niet meer geaccepteerd.

Retour via postkantoor of leverpunt

Plaats het/de product(en) die u wil terugsturen in de zak en doos waarin uw bestelling is geleverd. Vergeet zeker niet het retourformulier bij te voegen, waarop uw ordernummer en ordergegevens worden vermeld.

Indien u dat wenst, kan u ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat u vindt op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf).

Bevestig het voorgedrukte, zelfklevende adresetiket over het oorspronkelijke label op uw pakje. Daarna biedt u het pakket aan in het gekozen afhaalpunt (postkantoor of ander aflever- of ophaalpunt). Als uw retourzending door Xandres ontvangen en verwerkt is, brengt Xandres u hiervan via mail op de hoogte. Terugbetalingen vinden plaats binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw geretourneerde producten.

Retour via Xandres of Xandres Gold winkels

U kan er ook voor kiezen de producten te retourneren in een van de Xandres of Xandres Gold winkels in België of Nederland. Dit kan in elke winkel. Voor een dichtbij zijnde winkel, ga naar ‘onze winkels’ voor een overzicht.

Plaats het/de product(en) dat/die u wil terugsturen in de zak en doos waarin uw bestelling is geleverd. Vergeet zeker niet het retourformulier bij te voegen met uw ordernummer en ordergegevens.

Indien u dat wenst, kan u ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat u vindt op https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf).

Bevestig het voorgedrukte, zelfklevende adresetiket over het oorspronkelijke label op de doos. Deze doos kan worden binnengebracht in een winkel naar keuze (zie ‘onze winkels’).

De shopmanager ontvangt de doos met uw geretourneerde product(en) en zorgt ervoor dat dit pakketje tot bij het distributiecentrum van Xandres komt. Zodra uw retourzending ontvangen en verwerkt is in het distributiecentrum van Xandres, brengt Xandres u hiervan via mail op de hoogte. Terugbetalingen vinden plaats binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw geretourneerde producten.

Het is niet mogelijk cash of een tegoedbon te ontvangen in de winkels zelf.

Xandres verzoekt u om onderstaande punten na te leven. Teruggezonden pakketten en/of producten worden grondig onderzocht. Xandres behoudt zich het recht voor om u aansprakelijk te stellen voor elke waardevermindering die het gevolg is van gebruik na levering dat verder gaat dan strikt nodig is om de aard en essentiële kenmerken van de goederen vast te stellen. 

 • De retour is opgestart en het pakket binnengebracht bij een postkantoor of Xandres/Xandres Gold winkel binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling.
 • Elk item is strikt ongebruikt en in volledig onbeschadigde toestand.
 • De originele etiketten en labels zijn bevestigd aan de items en in perfecte staat.
 • De originele verpakking is bijgevoegd en is onbeschadigd.
 • Indien het initiële online order werd betaald met een online cadeaubon, wordt na retour een nieuwe cadeaubon uitgegeven.
 • Terugbetalingen vinden plaats binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van uw geretourneerde producten en nazicht door Xandres dat die voldoen aan voormelde retourvoorwaarden.
 • Verzendkosten worden enkel terugbetaald als u een product ontving dat niet het product was dat u bestelde, of indien het product beschadigd was wanneer u het heeft ontvangen. Bij een gedeeltelijke retour, met andere woorden niet alle bestelde en geleverde producten worden geretourneerd, worden geen verzendingskosten terugbetaald, enkel de geretourneerde producten.

In het uitzonderlijke geval dat uw pakket verloren gaat bij de verzending of de retour door omstandigheden die niet aan u te wijten zijn, zal u steeds vergoed worden via een online tegoedbon van uw aankoopwaard tenzij u Xandres via mail binnen de 3 kalenderdagen na ontvangst van de melding van verlies van het pakket, op het adres customercare@xandres.com bericht dat u wenst dat de aankoopsom u wordt terugbetaald.

Belangrijke opmerkingen:

Xandres betaalt u mits bovenvermelde retourvoorwaarden voldaan zijn, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Potentiële verliezen door koersschommelingen worden niet vergoed. Ook bijkomende kosten tengevolge van het feit dat u uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door Xandres aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, worden niet terugbetaald.

U vindt nog meer handige informatie over het terugsturen van producten in de retoursectie van de klantenservicepagina's (FAQ). Vindt u toch niet de informatie die u nodig heeft, neem dan contact op met de klantenservice van Xandres op 09 218 18 18 of customercare@xandres.com.

Deze retourprocedure beperkt op geen enkele wijze de garantie die u volgens de Belgische wetgeving heeft, mocht een product defect of niet conform zijn. Xandres verzoekt u wel om Xandres binnen 2 maanden te informeren over het feit dat het product defect of niet conform is (zie onder artikel 7 van deze voorwaarden). Na deze periode worden klachten niet meer geaccepteerd.

Elke partij heeft het recht een koop te annuleren in geval van een wezenlijke inbreuk door de andere partij op deze voorwaarden. Dit betekent bijvoorbeeld dat Xandres een koop kan annuleren als u geen consument bent of indien uw betaling onwettig is, of lijkt te zijn.

9. Klantenkorting

Wie met een persoonlijke account shopt in de webshop en/of winkels van Xandres, krijgt automatisch een klantenkorting bij een volgende aankoop. De korting bedraagt 5% van het aangekochte bedrag en kan gebruikt worden bij een aankoop in de Xandres winkels en de webshop.

De klantenkorting blijft 2 jaar geldig na uw laatste aankoop in de webshop en/of winkels van Xandres. Wanneer u bij de aanmaak van uw persoonlijke account een correct e-mailadres heeft opgegeven of bij wijziging van e-mailadres, ons hiervan heeft ingelicht via aanpassing van uw persoonlijke account, zal Xandres u drie maand van tevoren op de hoogte brengen van het vervallen van uw klantenkorting.

Op producten die reeds met korting verkocht worden -bijvoorbeeld tijdens de solden- wordt geen klantenkorting toegekend.

Wanneer u de klantenkorting gebruikt voor een online aankoop en hierop volgt een retour, dan zal het saldo van de klantenkorting automatisch aangepast worden zodat u bij een volgende aankoop (mits uw klantenkorting dan nog geldig is) terug kunt genieten van de klantenkorting. Dit betekent dat de gebruikte klantenkorting terug op uw account wordt gezet wanneer u (een deel van) uw bestelling terugstuurt. De nieuw gespaarde klantenkorting wordt eveneens aangepast.

U kan uw klantenkorting en de geldigheidsdatum consulteren via uw account op www.xandres.com of op het kassaticket dat u ontvangt bij een aankoop in de Xandres winkels.

10. Cadeaubonnen

Volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Cadeaubonnen kunnen ingewisseld worden voor producten in Xandres winkels of op xandres.com.
 • Cadeubonnen aangekocht in de winkel kunnen besteed worden op de online shop. Cadeaubonnen aangekocht online kunnen besteed worden in de winkels.
 • Cadeaubonnen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet omgeruild worden of ingewisseld voor geld.
 • Als het bedrag van uw bestelling de waarde van de cadeaubon overschrijdt, dient u een betaalmethode te selecteren en het resterende bedrag te voldoen.
 • Als de waarde van uw cadeaubon meer bedraagt dan het bedrag van uw bestelling, dan ontvangt u een nieuwe cadeaubon voor het resterende bedrag. Het resterende bedrag zal beschikbaar blijven tot wanneer het saldo opgebruikt is.
 • Voor retourzendingen van producten die werden aangekocht met een cadeaubon, zal een nieuwe cadeaubon uitgegeven worden ten bedrage van de aankoopsom.
 • Cadeaubonnen worden via e-mail naar de ontvanger verstuurd als de bestelling verwerkt is en de betaling heeft plaatsgevonden. Op vraag van de afzender kan een kopie worden verstuurd als bevestiging.
 • U verbindt zich er toe om en verklaart verantwoordelijk te zijn inzake het opgeven van het correcte mailadres. Xandres is niet aansprakelijk voor de verzending van een cadeaubon naar een onjuist of niet-bestaand e-mailadres.
 • Xandres is niet verantwoordelijk als een cadeaubon verloren raakt, gestolen of vernietigd wordt, of gebruikt wordt zonder toestemming.
 • Xandres behoudt zich het recht voor om een cadeaubon te annuleren in geval van fraude, bedrog en/of ernstige wanprestaties.
 • Verzendkosten en BTW zijn van toepassing op alle producten aangekocht met een cadeaubon.
 • Promotie voucher codes of cadeaubonnen kunnen niet gebruikt worden voor de aankoop van cadeaubonnen.
 • In geval van teruggave van een product dat gedeeltelijk of volledig betaald is met cadeaubonnen, kunnen deze noch contant, noch per cheque noch met kredietkaart worden terugbetaald.

11. Kopie van contract

Xandres bewaart een elektronische kopie van uw bestelling zolang wettelijk verplicht is. Indien u een afdruk wil van uw bestelling kunt u de orderbevestiging afdrukken die op uw scherm verschijnt zodra u uw bestelling geplaatst heeft en uw betaling verwerkt is. Deze orderbevestiging wordt ook naar u gezonden per e-mail. U kan ook in ‘mijn account’ de voorbije orders terugvinden.

12. Intellectuele eigendom

Alle inhoud (beelden, teksten, foto’s, tekeningen, logo’s, modellen, merknamen,…) van Xandres, zoals deze vermeld op xandres.be, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merkenrecht, …). Het is niet toegestaan om enige inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te verspreiden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xandres.

13. Privacyverklaring

In de privacy verklaring van Xandres vindt u informatie over hoe Xandres uw gegevens zal gebruiken. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, gaat u ook akkoord met de bepalingen van de privacyverklaring van Xandres. Door gebruik te maken van de webshop xandres.be van Xandres en via deze webshop te bestellen, geeft u ondubbelzinnig de toestemming om alle verkregen persoonsgegevens op te nemen in een bestand en deze te gebruiken voor administratieve en commerciële doeleinden. U heeft steeds het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële doeleinden. U heeft het “recht om vergeten te worden” en indien u van dit recht wenst gebruik te maken, moet u Xandres hiervan schriftelijk te informeren via brief naar het onder artikel 1 vermelde adres of via e-mail naar customercare@xandres.com.

14. Splitsbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet geldig is/zijn of mocht er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige clausules van deze voorwaarden. In dit geval dient de ongeldige bepaling gematigd te worden tot hetgeen wettelijk is toegestaan.

15. Toepasselijk recht - rechterlijke bevoegdheid

Deze overeenkomst tussen u en Xandres is uitsluitend beheerst door de Belgische wetgeving. De rechtbanken van uw woonplaats zijn bevoegd voor de geschillen met Xandres m.b.t. de totstandkoming, geldigheid, uitvoering, beëindiging van de overeenkomsten en bestellingen met Xandres via de webshop Xandres.be, tenzij u Xandres wil aanspreken voor de rechtbanken van haar vennootschapszetel (zijnde de Ondernemingsrechtbank te Gent, Afdeling Gent). Er is ook de mogelijkheid voor online geschillenbeslechting: De Europese Commissie biedt de mogelijkheid voor online geschillenbeslechting op een van hun online platformen. Dit platform kan worden geraadpleegd via de externe link http://ec.europa.eu/odr/.