WEDSTRIJDREGLEMENT - XANDRES

1. Organiserende vennootschap

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op alle wedstrijden die Xandres nv, gevestigd te Destelbergen, Nijverheidsstraat 20 organiseert. Per wedstrijd kunnen specifieke aanvullende deelnemingsvoorwaarden gelden, indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van deze algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.


2. Deelnemingsvoorwaarden

 • Deelname is gratis en er is geen aankoopverplichting
 • Er is één deelname toegestaan per persoon per kanaal
 • De deelname staat open voor elke natuurlijke persoon, met uitzondering van medewerkers van Xandres en gezinsleden en familieleden tot in de tweede graad van medewerkers van Xandres
 • De niet-naleving van de deelnemingsvoorwaarden uit dit reglement, misbruik, misleiding of deelname ter kwader trouw leiden tot diskwalificatie van de deelname
 • De deelnemer neemt afstand van de eigendomsrechten van de foto
 • Elke deelname mag geen merken, logo’s of trademarks tonen anders dan Xandres
 • De deelnemer moet kunnen bevestigen dat men met de foto geen copyrights schendt.
 • Elke deelname mag geen offensieve of ongepaste titel bevatten
 • Deelnemers horen ouder te zijn dan 12 jaar
 • Deelnemers tussen de 13 en 18 jaar moeten toestemming krijgen van hun wettelijke vertegenwoordiger om deel te kunnen nemen.
 • Het gebruik van piraterij-software, automatisatie van de invulvelden, automatische publicatie, het vervalsen van het formulier, of eender welke andere software of methode waarmee men meermaals kan deelnemen en/of de deelname kan automatiseren is verboden en kan leiden, naast onmiddellijke uitsluiting aan de Wedstrijd, tot het nemen van gerechtelijke stappen voor het uitoefenen van internet-piraterij.
 • Elke deelname die volgens Xandres niet voldoet aan deze voorwaarden mag geweigerd worden

3. De wedstrijd - Look van de maand

Deel jouw lievelingsoutfit van Xandres op jouw Instagram- of Facebookpagina met #xandreswomen en maak maandelijks kans op een cadeaubon van €50.

Xandres vraagt de deelnemers een foto te delen van hun favoriete Xandres outfit en deze te posten op Facebook of Instagram:

- Facebook: onder de Facebookpost van Xandres, met de tag #xandreswomen @xandresbelgium

- Instagram: zij dienen hiervoor @xandres_belgium te taggen in de foto en #xandreswomen te vermelden onder de foto.

Uit deze posts wordt maandelijks een winnaar uitgekozen op vlak van originaliteit van de post. Deze winnaar krijgt een cadeaubon van 50 euro.

De deelname aan de wedstrijd wordt beperkt tot 1 deelname per Facebook- of Instagramprofiel per maand. Bij deelname gaat de deelnemer akkoord met de officiële wedstrijdvooraarden. Enkel foto’s en video’s die voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden worden toegelaten om deel te nemen aan de wedstrijd.

De deelnemers geven bij het deelnemen aan de wedstrijd ook hun akkoord om hun deelnemende foto of video te posten op de website van Xandres NV. (https://www.xandres.com/be_nl/xandreswomen)

Winnende deelnames worden altijd gepubliceerd en getagd met het desbetreffende Facebook- of Instagramprofiel van de winnaar.

Lees hier de algemene voorwaarden van #xandreswomen

 

4. Winnaars en wedstrijdprijzen

Look van de maand

De winnaars worden gekozen aan de hand van een jury die wordt samengesteld uit werknemers van Xandres. De volgens Xandres meest originele foto wint de waardebon van 50 euro van die maand.

Xandres is niet verplicht om een prijs uit te reiken wanneer er minder dan 12 deelnemers zijn. Deze deelnemers worden dan opgenomen in de maan die er op volgt.

De winnaars krijgen hun prijs opgestuurd met de post naar het opgegeven adres van de winnaar.

De winnaar wordt bekend gemaakt op de Facebook- en Instagrampagina van Xandres.

De winnaars worden per Facebook of Instagram gecontacteerd. Er wordt verder geen correspondentie gevoerd.

De prijs mag niet omgeruild worden voor cash.

Bij weigering van de gewonnen prijs door de deelnemer of bij nietig verklaring van een deelname (een deelname aan de wedstrijd kan geannuleerd worden indien de aankoop een wedstrijdvoorwaarde was en de aangekochte artikelen waardoor een klant recht had op een deelname aan de wedstrijd werden teruggezonden naar Xandres) vervalt de prijs aan de eerste volgende winnaar.

 

5. Aansprakelijkheid

Xandres kan enkel aansprakelijk worden gesteld tot het aanbieden van de prijzen en kan daarmee niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen of een probleem bij de postdiensten (vertraging, staking, beschadiging, verlies).

Xandres zal alle mogelijke maatregelen nemen met het oog op de naleving van het algemeen wedstrijdreglement maar kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld indien -bij overmacht of gebeurtenissen die buiten zijn wil plaatsvinden of door noodzaak gerechtvaardigd zijn- hij ertoe gedreven wordt de wedstrijd stop te zetten, in te korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen. Hij behoudt zich in ieder geval het recht voor om de duur van de deelname te verlengen.

Xandres geeft geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.

Xandres kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs of de wedstrijd.

 

6. Bescherming van gegevens

Xandres zal er voor zorgen dat de persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal de nodige maatregelen treffen om de gegevens te beschermen

Elke deelnemer heeft het recht tot toegang, rechtzetting of het schrappen van zijn persoonlijke gegevens.

De winnaars van de wedstrijd verlenen Xandres de toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe enige vergoeding verschuldigd is, foto’s van hen en/of hun winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van Xandres.

Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de klant toestemming aan Xandres om de door hem/haar ingezonden/geposte foto’s te gebruiken voor online en offline publicatie -en marketingdoeleinden, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking.

De klant die de foto heeft ingezonden/gepost garandeert toestemming te hebben gekregen om alle personen/objecten af te beelden op de foto. Hierbij heeft Xandres toestemming om de foto’s te gebruiken voor publicatie -en marketingdoeleinden.